Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
13
Tämä käyttöopas sisältää seuraavat luvut:
Käyttöoppaan rakenne
Aloittaminen –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tässä luvussa kerrotaan, mitä sinun on kameran ostamisen jälkeen tehtävä 
ennen kuin alat ottaa kuvia. Lue tämä luku ja noudata ohjeita.
Yleiset toiminnot –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tässä luvussa kerrotaan yleisistä toiminnoista, kuten painikkeiden 
toiminnoista ja valikoiden käytöstä. Katso lisätietoja alla olevista vastaavista 
luvuista.
Kuvaaminen –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tässä luvussa kerrotaan eri tavoista, joilla kuvia otetaan, ja kuinka niihin 
liittyviä toimintoja asetetaan.
Kuvien katselu ja poisto –––––––––––––––––––––––––––––––––
Tässä luvussa kerrotaan valokuvien ja liikkuvan kuvan katselemisesta 
kameralla tai televisiosta sekä kuvien poistamisesta kamerasta.
Kuvien muokkaaminen ja tulostaminen  ––––––––––––––––––––
Tässä luvussa kerrotaan, miten valokuvia voidaan muokata kameralla ja 
miten niitä tulostetaan.
Äänen tallentaminen ja toistaminen  –––––––––––––––––––––––
Tässä luvussa kuvataan, miten äänitiedostoja tallennetaan, miten ääntä 
(ääniviesti) lisätään kuvaan ja miten niitä toistetaan.
Asetukset –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tässä luvussa kerrotaan kameraan liittyvien toimintojen asettamisesta.
Kytkeminen tietokoneeseen ––––––––––––––––––––––––––––––
Tässä luvussa kerrotaan kameran kytkemisestä tietokoneeseen. Tähän 
lukuun sisältyvät ohjelmien asennusohjeet ja siinä kerrotaan yleisesti 
kameran mukana toimitetusta ohjelmistosta.
Liite ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tässä luvussa kerrotaan vianmäärityksestä ja kameran lisävarusteista.
1
3
2
4
5
6
7
8
9