Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
149
5
Kuvi
en m
uokkaam
in
en j
tu
lo
st
am
in
en
Lisäkehykset
Optio S1:n sisältämien kehysten lisäksi mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä 
(S-SW116) on 90 lisäkehystä. Lisäkehykset voi tallentaa kameran sisäiseen 
muistiin tai SD-muistikorttiin. Jos kuvat halutaan tallentaa sisäiseen muistiin, 
SD-muistikortti on ensin poistettava kamerasta.
Kehysten kopiointi
1
Kytke kamera tietokoneeseen kameran mukana 
toimitetulla USB-kaapelilla (I-USB116).
Katso tietoja kameran liittämisestä tietokoneeseen kohdasta 
”Kytkeminen tietokoneeseen” (s.183).
2
Kun laitteen tunnistusikkuna avautuu, napsauta 
[Peruuta].
3
Aseta CD-ROM-levy (S-SW116) CD-ROM-asemaan.
4
Kun asennusikkuna avautuu, napsauta [POISTU].
5
Kopioi haluamasi tiedostot CD-ROM-levyn 
FRAME-kansiosta kameran FRAME-kansioon 
(siirrettävä levy).
Lisätietoja tietokoneen tiedostonhallinnasta on tietokoneen 
käyttöoppaassa.
6
Irrota USB-kaapeli kamerasta ja tulostimesta.
Katso tietoja kaapelin irrottamisesta kohdasta ”Kytkeminen 
tietokoneeseen” (s.183)
.