Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
155
5
Kuvi
en m
uokkaam
in
en j
tu
lo
st
am
in
en
Tulostuspalveluasetukset (DPOF)
DPOF (Digital Print Order Format) on digitaalikameralla otettujen 
valokuvien tulostustietojen tallentamiseen käytetty tiedostomuoto. Kun 
tulostustiedot on tallennettu, kuvat voidaan tulostaa DPOF-asetuksien 
avulla DPOF-yhteensopivalla tulostimella tai valokuvausliikkeessä.
Aseta seuraavat vaihtoehdot kullekin kuvalle.
1
Paina nelitoimisäädintä (3Q-tilassa.
Katselutilan valikko tulee näkyviin.
2
Valitse nelitoimisäätimellä 
(
2345r (DPOF).
3
Paina 4-painiketta.
DPOF-asetusten valintanäkymä avautuu.
• DPOF-asetuksia voidaan käyttää vain valokuviin. Elokuvia ja 
äänitiedostoja ei voi käsitellä DPOF-asetusten avulla.
• Jos kuvaan on lisätty päiväys ja/tai kellonaika (s.107), älä määritä 
DPOF-asetusten [Päiväys]-asetukseksi O (päällä). Jos määrität 
asetukseksi O, kuvaan merkitty ja tulostettava päivämäärä ja/tai 
kellonaika saattavat tulostua päällekkäin.
Yhden kuvan tulostaminen
Kopioita
Valitse kopioiden lukumäärä (enintään 99).
Päiväys
Määrittää, tulostetaanko kuviin päiväys.
Kuvien tulostusasetukset.
Kätevät kun tulostat kuvia
valokuvausliikkeessä
2/2
2/2
DPOF
DPOF
DPOF
OK
MENU
OK
OK
Peruuta
Peruuta
OK
Peruuta