Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
156
5
Kuvi
en m
uokkaam
in
en j
tu
lo
st
am
in
en
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Yksittäiskuva].
5
Paina 4-painiketta.
Esiin tulee viesti [Tämän kuvan DPOF-asetus].
6
Valitse kuva nelitoimisäätimellä (45).
Jos valitulle kuvalle on jo asetettu DPOF-asetukset, aiemmin 
määritetty tulosteiden lukumäärä ja päiväysasetus (O tai P) näkyvät 
näytössä.
7
Valitse nelitoimisäätimellä (23
kopioiden lukumäärä.
8
Valitse helppokuvauspainikkeella 
O
 tai P [Päiväys]-asetukseksi.
O
Päiväys tulostetaan.
P
 
Päiväystä ei tulosteta.
Jatka DPOF-tulostusmääräyksen asetusten 
tekoa toistamalla vaiheet 6–8.
9
Paina 4-painiketta.
Asetus tallennetaan ja vaiheessa 4 esitetty näyttö tulee uudelleen 
näkyviin.
Valokuvanvalmistajan laboratorion tulostuslaitteista riippuu, tulostuuko 
päiväys kuviin, vaikka O (päällä) olisi valittu DPOF-asetuksen 
[Päiväys]-asetukseksi.
Voit peruuttaa DPOF-asetukset valitsemalla tulosteiden lukumääräksi 
[00] vaiheessa 7 ja painamalla 4-painiketta.
OK
OK
OK
OK
Yksittäiskuva
Kaikki kuvat
Kaikki kuvat
Peruuta
Peruuta
Kaikki kuvat
Peruuta
Kopioita
Tämän kuvan
DPOF-asetus
Tämän kuvan
DPOF-asetus
Päiväys
Päiväys
Päiväys
00
Peruuta
Peruuta
Peruuta
MENU
OK
OK
OK
OK
100
100-0017
0017
100-0017
MENU
Kopioita
Tämän kuvan
DPOF-asetus
Tämän kuvan
DPOF-asetus
Päiväys
Päiväys
Päiväys
Peruuta
Peruuta
Peruuta
OK
OK
OK
OK
100
100-0017
0017
100-0017
01