Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
157
5
Kuvi
en m
uokkaam
in
en j
tu
lo
st
am
in
en
DPOF-asetuksia käytetään kaikkiin kameraan tallennettuihin kuviin.
1
Valitse [Kaikki kuvat] vaiheessa 4 (s.156).
2
Paina 4-painiketta.
Esiin tulee viesti [Kaikkien kuvien DPOF-asetus].
3
Valitse kopioiden lukumäärä ja 
valitse 
O tai P [Päiväys]-
asetukseksi.
Katso lisätietoja asetuksista vaiheista 7 ja 8 
kohdasta ”Yhden kuvan tulostaminen” 
(s.156).
4
Paina 4-painiketta.
Kaikille kuville määritetyt asetukset tallennetaan, ja DPOF-asetusten 
valintanäyttö aukeaa uudelleen.
Kaikkien kuvien tulostaminen
• [Kaikki kuvat]-asetuksissa valittu kopioiden lukumäärä koskee kaikkia 
kuvia. Tarkista ennen tulostusta, että lukumäärä on oikea.
• Yksittäiskuville määritetyt DPOF-asetukset perutaan, kun asetuksissa 
käytetään [Kaikki kuvat] -vaihtoehtoa.
Kopioita
Kaikkien kuvien
DPOF-asetus
Kaikkien kuvien
DPOF-asetus
Päiväys
Päiväys
Päiväys
Peruuta
Peruuta
Peruuta
OK
OK
OK
OK
MENU
01