Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
160
6
Ään
e
ta
lle
n
ta
m
inen j
a
 t
o
is
ta
m
in
e
n
Äänen tallentaminen 
Voit tallentaa kameralla ääntä. Mikrofoni on sijoitettu kameran etuosaan. 
Suuntaa kamera tallennuksen aikana äänilähteeseen, jotta saat 
parhaan äänenlaadun.
Jotta voisit käyttää äänentallennustoimintoa, määritä se ensin 
helppokuvauspainikkeeseen.
1
Paina 3-painiketta A-tilassa.
Esiin tulee [A Tallennustila]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Vihreä painike].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Äänentallennus] ja paina 
4-painiketta.
5
Paina 3-painiketta.
Äänentallennustoiminto on määritetty helppokuvauspainikkeeseen.
Äänentallennustoiminnon asettaminen
Mikrofoni
Kaiutin
Vihreä painike
Q
MENU
Peruuta
OK
OK
Äänentallennus