Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
161
6
Ään
e
ta
lle
n
ta
m
inen j
a
 t
o
is
ta
m
in
e
n
1
Paina helppokuvauspainiketta 
A
-tilassa.
Kamera siirtyy äänentallennustilaan. 
Käytössä oleva tallennusaika ja nykyisen 
tiedoston tallennusaika tulevat näkyviin 
näyttöön.
Tallennusaika
Käytössä oleva tallennusaika
2
Paina laukaisin kokonaan alas.
Tallennus käynnistyy. Vitkalaukaisimen 
merkkivalo vilkkuu tallennuksen aikana.
Voit tallentaa ääntä jatkuvasti jopa 18 tuntia.
Nykyiseen äänitiedostoon lisätään 
hakumerkki kun helppokuvauspainiketta 
painetaan tallennuksen aikana.
3
Paina laukaisin kokonaan alas.
Tallennus pysäytetään.
Voit toistaa äänentallennustilassa tallentamiasi äänitiedostoja.
1
Paina Q-painiketta.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (45) äänitiedosto, jonka 
haluat toistaa.
Äänen tallentaminen
• Jos pidät laukaisinta painettuna yli sekunnin ajan vaiheessa 2, 
tallennus jatkuu, kunnes vapautat painikkeen. Näin pystyt tekemään 
kätevästi lyhyitä äänitallenteita.
• Ääni tallennetaan WAV (PCM) -järjestelmän monotiedostona.
Äänen toistaminen
01:31:44
01:31:44
00:00:00
00:00:00
00:00:00
SHUTTER
Käynnistys
Käynnistys
1
2
01:30:22
01:30:22
00:01:22
00:01:22
SHUTTER
Pysäytys
Pysäytys
REC
REC
Luettelo
Luettelo
00:01:22