Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
162
6
Ään
e
ta
lle
n
ta
m
inen j
a
 t
o
is
ta
m
in
e
n
3
Paina nelitoimisäädintä (2).
Katselu alkaa.
Tiedoston kokonaistallennusaika
Toistoaika
Toiston aikana käytettävissä olevat toiminnot
Toiston keskeytyksen aikana käytettävissä olevat toiminnot
4
Paina nelitoimisäädintä (3).
Katselu päättyy.
Zoompainike oikealle (x) Lisää äänenvoimakkuutta.
Zoompainike vasemmalle 
(w)
Vähentää äänenvoimakkuutta.
Nelitoimisäädin (2) Pysäyttää 
toiston.
Nelitoimisäädin (4) 
(Jos tallennettuja hakemistoja ei ole) Hakee ääntä 
nopeasti taaksepäin.
(Jos tallennettuja hakemistoja ei ole) Aloittaa 
toiston edellisestä hakemistosta.
Nelitoimisäädin (5) 
(Jos tallennettuja hakemistoja ei ole) Hakee ääntä 
nopeasti eteenpäin.
(Jos tallennettuja hakemistoja on) Aloittaa toiston 
seuraavasta hakemistosta.
Nelitoimisäädin (2)
Jatkaa toistoa.
Nelitoimisäädin (4)
Siirtyy noin 5 sekuntia taaksepäin.
Nelitoimisäädin (5)
Siirtyy noin 5 sekuntia eteenpäin.
00:01:30
00:01:30
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:01:30
100
100-0025
0025
100-0025
14:25
14:25
14:25
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
1
2