Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
164
6
Ään
e
ta
lle
n
ta
m
inen j
a
 t
o
is
ta
m
in
e
n
1
Valitse Q-tilassa nelitoimisäätimellä (45) valokuva, 
jonka ääniviestin haluat toistaa.
U
 ilmestyy yhden kuvan näytössä kuviin, joihin liittyy ääniviesti.
2
Paina nelitoimisäädintä (2).
Katselu alkaa.
Toiston aikana käytettävissä olevat 
toiminnot
3
Paina nelitoimisäädintä (3).
Katselu päättyy.
Ääniviestin toisto
Zoompainike oikealle 
(x)
Lisää 
äänenvoimakkuutta
Zoompainike 
vasemmalle (w)
Vähentää 
äänenvoimakkuutta
14:25
14:25
14:25
100
100-0038
0038
100-0038
Muokkaa
Muokkaa
03/03/2011
03/03/2011
Muokkaa
03/03/2011