Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
167
7
Aset
u
kset
Voit muuttaa käyttöäänten voimakkuutta ja äänen tyyppiä.
1
Paina 3-painiketta Q-tilassa.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Ääni].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Esiin tulee [Ääni]-näyttö.
Seuraavat vaiheet määräytyvät valittujen 
toimintojen mukaan.
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Kuvausääni].
5
Säädä äänenvoimakkuutta nelitoimisäätimellä (45).
Kun haluat vaimentaa käynnistysäänen, suljinäänen, käyttöäänen ja 
ajastimen äänen, aseta äänenvoimakkuus f-asentoon.
6
Muuta [Toistoääni] samalla tavalla kuin vaiheissa 4 ja 5.
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Käynnistysääni].
5
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
6
Valitse äänityyppi nelitoimisäätimellä (23).
Voit valita joko [1], [2], [3] tai [Pois].
Ääniasetusten muuttaminen
Käyttöäänen ja toiston äänenvoimakkuuden muuttaminen
Äänen tyypin muuttaminen
Ääni
Kuvausääni
Käynnistysääni
Suljinääni
Käyttöääni
Ajastinääni
MENU
Toistoääni
1
1
1
1