Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
168
7
Aset
u
kset
7
Paina 4-painiketta.
8
Aseta [Suljinääni], [Käyttöääni] ja [Ajastinääni] samalla 
tavalla kuin vaiheissa 4 – 7.
9
Paina 3-painiketta kahdesti.
Kamera palaa Q-tilaan.
Voit muuttaa päivämäärä- ja kellonaika-asetuksia (s.46). Voit myös 
muuttaa päivämäärän näyttötavan.
1
Paina 3-painiketta Q-tilassa.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Päiväyk. asetus].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Esiin tulee [Päiväyk. asetus]-näyttö.
4
Paina nelitoimisäädintä (5).
Kehys siirtyy kohtaan [kk/pp/vv].
Alkuperäisasetuksesta tai edellisestä 
asetuksesta riippuu, näkyykö päiväys 
muodossa [pp/kk/vv] vai [vv/kk/pp].
5
Valitse nelitoimisäätimellä (23
päiväyksen esitystapa.
Valitse [kk/pp/vv], [pp/kk/vv] tai [vv/kk/pp].
Päiväyksen ja kellonajan muuttaminen
Päiväyk. asetus
MENU
Peruuta
Päiväyk.muoto
Päiväys
Aika
Asetukset on tehty
pp/kk/vv
01/01/2011
00:00
24h
MENU
Päiväyk. asetus
Peruuta
Päiväyk.muoto
Päiväys
Aika
Asetukset on tehty
pp/kk/vv
01/01/2011
00:00
24h