Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
169
7
Aset
u
kset
6
Paina nelitoimisäädintä (5).
Kehys siirtyy kohtaan [24h].
7
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[24h] (24 tunnin näyttö) tai [12h] 
(12 tunnin näyttö).
8
Paina nelitoimisäädintä (5).
Kehys siirtyy kohtaan [Päiväyk.muoto].
9
Paina nelitoimisäädintä (3).
Kehys siirtyy kohtaan [Päiväys].
10
Paina nelitoimisäädintä (5).
Vaiheessa 5 tehdyn päiväyksen esitystavan 
määrittelystä riippuen kehys siirtyy johonkin 
seuraavista kohdista:
Kuukausi [kk/pp/vv]
Päivä [pp/kk/vv]
Vuosi [vv/kk/pp]
Seuraavissa esimerkeissä päiväys on muodossa [kk/pp/vv]. Toiminnot 
ovat samat, vaikka valitset toisen esitysmuodon.
11
Muuta kuukautta 
nelitoimisäätimellä (
23).
12
Paina nelitoimisäädintä (5).
Kehys siirtyy päiväyskenttään. Muuta päivämäärää nelitoimisäätimellä 
(23). Muutettuasi päivämäärän muuta vuosi samalla tavalla.
MENU
MENU
Päiväyk. asetus
Peruuta
Päiväyk.muoto
Päiväys
Aika
Asetukset on tehty
01/01/2011
00:00
pp/kk/vv 24h
MENU
Päiväyk. asetus
Peruuta
Päiväyk.muoto
Päiväys
Aika
Asetukset on tehty
01/01/2011
00:00
pp/kk/vv 24h
MENU
Päiväyk. asetus
Peruuta
Päiväyk.muoto
Päiväys
Aika
Asetukset on tehty
00:00
pp/kk/vv 24h
01/01/2011