Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
170
7
Aset
u
kset
13
Muuta kellonaika samalla tavalla kuin vaiheissa 8 - 12.
Jos valitset [12h] vaiheessa 7, am ja pm vaihtelevat näytössä 
automaattisesti ajan mukaan.
14
Valitse nelitoimisäätimellä (3
[Asetukset on tehty].
15
Paina 4-painiketta.
Päiväys ja kellonaika tallentuvat.
Kohdissa ”Päiväyksen ja kellonajan asettaminen” (s.46) ja ”Päiväyksen 
ja kellonajan muuttaminen” (s.168)
 valittua päiväystä ja kellonaikaa 
voidaan käyttää Kotikaupunki-kohdan päivämääränä ja kellonaikana. 
Jos asetat kohdekaupungin maailmanaikatoiminnolla, saat näkyviin 
kohdepaikan ajan, kun otat kuvia eri aikavyöhykkeillä.
1
Paina 3-painiketta Q-tilassa.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Maailmanaika].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Esiin tulee [Maailmanaika]-näyttö.
Jos painat 4-painiketta vaiheessa 15, kameran kello nollautuu. Aseta 
tarkka aika painamalla 4-painiketta, kun aikasignaali (esim. 
televisiossa tai radiossa) saavuttaa 0 sekuntia.
Maailmanajan asettaminen
Kohdekaupungin valitseminen
Päiväyk. asetus
MENU
Peruuta
Päiväyk.muoto
Päiväys
01/01/2011
Aika
00:00
24h
pp/kk/vv
Asetukset on tehty
OK
OK