Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
171
7
Aset
u
kset
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[
X Kohde].
5
Paina nelitoimisäädintä (5).
Esiin tulee [X Kohde]-näyttö. Parhaillaan valittuna oleva kaupunki 
vilkkuu kartassa.
6
Muuta kohdekaupunkia 
nelitoimisäätimellä (
45).
Valitun kaupungin nykyinen aika, paikka ja 
aikaero ilmestyvät näyttöön.
7
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Kesäaika].
8
Valitse nelitoimisäätimellä (45) asetukseksi O 
(päällä) tai 
P (pois).
Valitse O, jos kohdekaupungissa on kesäaika.
9
Paina 4-painiketta.
Asetukset tallennetaan ja esiin tulee jälleen [Maailmanaika]-näyttö.
10
Paina 3-painiketta kahdesti.
Kamera palaa tallennustilaan nykyisillä asetuksilla.
Aseta kesäaika-asetus ja kotikaupunki valitsemalla vaiheessa 4 
[W Kotikaupunki].
MENU
14:25
DST
OFF
OFF
OFF
DST
OFF
OFF
OFF
Maailmanaika
Kohde
Kotikaupunki
Valitse aika
Helsinki
Helsinki
14:25
Kohde
Kaupunki Helsinki
Kesäaika
Aikaero +0:00
MENU
Peruuta
OK
OK
14:25