Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
172
7
Aset
u
kset
1
Paina 3-painiketta Q-tilassa.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Maailmanaika].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Esiin tulee [Maailmanaika]-näyttö.
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Valitse aika].
5
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
6
Valitse nelitoimisäätimellä (23
X
 tai W.
X
Näyttää kohteeksi valitun kaupungin 
kellonajan.
W
Näyttää kotikaupungiksi valitun 
kaupungin kellonajan.
7
Paina 4-painiketta.
Asetus tallennetaan.
8
Paina 3-painiketta kaksi 
kertaa.
Kamera palaa Q-tilaan.
Kun X (Kohde) valitaan vaiheessa 6, 
näyttöön ilmestyy X-kuvake, mikä 
ilmaisee, että A-tilassa näkyvät 
kohdekaupungin päiväys ja kellonaika.
Kohdekaupungin kellonajan tuominen näyttöön (Valitse aika)
MENU
14:25
DST
DST
OFF
OFF
OFF
Maailmanaika
Kohde
Kotikaupunki
Valitse aika
London
Helsinki
13:25
DST
DST
OFF
OFF
OFF
MENU
14:25
Kohde
Kotikaupunki
Valitse aika
OK
OK
Maailmanaika
London
Helsinki
13:25
Peruuta
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
00:25
00:25