Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
174
7
Aset
u
kset
Voit muuttaa kansion nimeämistapaa. Kun asetukseksi valitaan 
[Päiväys], kuvat tallentuvat eri kansioihin kuvanottopäivämäärän 
mukaan.
Kansion nimeämistavan muuttaminen
PENTX
XXXPENTX (jolloin XXX on kolminumeroinen kansion numero)
Päiväys
XXX_kkpp (kolminumeroinen kansion numero_kuukausi päivä)
* xxx_ddmm (kolminumeroinen kansion numero_päivä kuukausi), kun 
[Päiväyk.muoto] on [pp/kk/vv]
• Kansioita voidaan luoda enintään 900.
• Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 9999 kuvaa tai 
äänitiedostoa.
DCIM
100PENTX
101_0925
102_1001
DCIM
100PENTX
101_0925
DCIM
100PENTX
100
100
101
100
101
102
Kansion nimeämistapa 
[PENTX].
(esim. syyskuun 25.)
Kansion nimeämistapa 
[Päiväys].
(esim. syyskuun 25.)
Seuraavalla kerralla 
kamera käyttää uudelleen 
nimeämistapaa [Päiväys].
(esim. lokakuun 1.)