Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
175
7
Aset
u
kset
1
Paina 3-painiketta Q-tilassa.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Kansion nimi].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [PENTX] tai [Päiväys].
5
Paina 4-painiketta.
Asetus tallennetaan.
Kun kuvia otetaan tai toistetaan AV-laitteeseen kytketyllä kameralla, on 
valittava oikea videon lähtösignaalin muoto (NTSC tai PAL).
1
Paina 3-painiketta Q-tilassa.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Videolähtö].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
4
Valitse videon lähtösignaalin 
tyyppi nelitoimisäätimellä (
23).
Valitse videon lähtösignaalin tyyppi 
AV-laitteen tulosignaalin tyypin mukaisesti.
Videon lähtösignaalin esitysmuodon 
muuttaminen
Asetus
Videolähtö
Kirkkaustaso
2/3
Autom virrankatk
Palauta
Poista kaikki
5
Virransäästö
3
s.
min
NTSC
PAL
MENU
OK
OK
Peruuta