Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
176
7
Aset
u
kset
5
Paina 4-painiketta.
Asetus tallennetaan.
Voit säätää näytön kirkkautta.
1
Paina 3-painiketta Q-tilassa.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Kirkkaustaso].
3
Säädä kirkkaustaso 
nelitoimisäätimellä (
45).
F
Tumma
G
Normaali
H
Kirkas
4
Paina 3-painiketta.
Kamera palaa Q-tilaan.
Näytön kirkkaus muuttuu halutunlaiseksi.
Maasta tai alueesta riippuen kuvien ja äänitiedostojen toisto ei 
välttämättä onnistu, jos videon lähtösignaalin esitysmuoto on eri kuin 
maassa/alueella käytetty. Jos näin käy, muuta videon lähtösignaalin 
esitysmuodon asetusta.
Kameran näytön kirkkauden säätäminen
Asetus
Videolähtö
Kirkkaustaso
2/3
MENU
Poistu
PAL
Autom virrankatk
Palauta
Poista kaikki
5
Virransäästö
3
s.
min