Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
177
7
Aset
u
kset
Voit säästää akun virtaa asettamalla näytön sammumaan, kun 
toimintoja ei suoriteta tiettynä aikana. Kun kamera on siirtynyt 
virransäästötilaan, voit kytkeä näytön takaisin normaaliin kirkkauteen 
painamalla jotakin painiketta.
1
Paina 3-painiketta Q-tilassa.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Virransäästö].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23
ajankohta, jolloin kamera siirtyy 
virransäästötilaan.
Voit valita ajankohdaksi joko [2min.], 
[1min.], [30s.], [15s.], [5s.] tai [Pois].
5
Paina 4-painiketta.
Asetus tallennetaan.
Virransäästötoiminnon käyttäminen
• Virransäästötoiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa:
- Katselutilassa
- Liikkuvan kuvan tallennuksen aikana
- Kun kamera on kytketty tietokoneeseen
- Valikon ollessa näkyvissä
• Mikäli mitään toimintoa ei suoriteta sen jälkeen kun kameraan on 
kytketty virta, kameran virransäästötoiminto aktivoituu vasta 15 
sekunnin kuluttua, vaikka asetukseksi on valittu [5s.].
Asetus
Videolähtö
Kirkkaustaso
2/3
Autom virrankatk
Palauta
Poista kaikki
Virransäästö
2
Pois
5
30
1
min
s.
min
15
s.
s.
MENU
Peruuta
OK
OK