Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
178
7
Aset
u
kset
Voit asettaa kameran sammumaan automaattisesti, jos mitään toimintoa 
ei suoriteta tiettynä aikana.
1
Paina 3-painiketta Q-tilassa.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Autom virrankatk].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23
ajankohta, jona kamera sammuu 
automaattisesti.
Voit valita ajankohdaksi joko [5min.], [3min.] 
tai [Pois].
5
Paina 4-painiketta.
Asetus tallennetaan.
Automaattisen virrankatkaisutoiminnon 
asettaminen
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi seuraavissa tilanteissa:
- Otettaessa kuvia Jatkuva kuvaus -tilassa
- Liikkuvan kuvan tallennuksen aikana
- Diaesityksen tai liikkuvan kuvan/äänen toiston aikana
- Kun kamera on kytketty tietokoneeseen
Asetus
Videolähtö
Kirkkaustaso
2/3
PAL
Autom virrankatk
Palauta
Poista kaikki
5
Virransäästö
Pois
3
5
s.
min
min
MENU
Peruuta
OK
OK