Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
179
7
Aset
u
kset
Voit valita käynnistysnäytön, joka tulee esiin, kun kameraan kytketään 
virta.
Voit valita jonkin seuraavista kuvista, jota käytetään käynnistysnäyttönä:
- Opastusnäytön käynnistysnäyttö, jossa näkyy jokin kuvaustapojen 
ja -painikkeiden oppaista
- PENTAX-logo
- Jokin oma kuva (vain yhteensopivat kuvat)
1
Paina nelitoimisäädintä (3Q-tilassa.
Katselutilan valikko tulee näkyviin.
2
Valitse nelitoimisäätimellä 
(
2345R (Käynnistysnäyttö).
3
Paina 4-painiketta.
Kuvan valintanäyttö tulee näkyviin.
4
Valitse nelitoimisäätimellä (45
kuva, jonka haluat näkyvän 
käynnistysnäyttönä.
Näytössä näkyvät vain käynnistysnäytöksi 
sopivat kuvat. Voit valita myös 
PENTAX-logonäytön tai kameraan 
tallennetun opastusnäytön aloitusnäytön.
5
Paina 4-painiketta.
Käynnistysnäyttö on asetettu.
Käynnistysnäytön muuttaminen
• Kun käynnistysnäyttö on asetettu, se ei poistu, vaikka alkuperäinen 
kuva poistettaisiin tai SD-muistikortti alustettaisiin.
• Käynnistysnäyttö ei näy, kun asetus on [Pois].
• Käynnistysnäyttö ei tule näkyviin kameran käynnistyessä 
katselutilassa.
Voit tässä asettaa
ottamasi kuvan
käynnistysnäytöksi
2/2
2/2
Käynnistysnäyttö
Käynnistysnäyttö
Käynnistysnäyttö
OK
MENU
OK
OK
Peruuta
Peruuta
OK
Peruuta
100
100-0017
0017
100-0017
MENU
Peruuta
Peruuta
OK
OK
Peruuta
OK
OK