Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
180
7
Aset
u
kset
Pikselikartoitustoiminto kartoittaa ja korjaa CCD-kennon vialliset pikselit. 
Käynnistä pikselikartoitustoiminto, jos kuvapisteet näyttävät olevan 
viallisia aina samassa kohdassa.
1
Paina 3-painiketta A-tilassa, ja paina 
nelitoimisäädintä (
5) kerran.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
[Pikselikartoitus]-toimintoa ei voi valita, jos 3-painiketta 
painetaan Q-tilassa.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Pikselikartoitus].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Esiin tulee [Pikselikartoitus]-näyttö.
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Pikselikartoitus].
5
Paina 4-painiketta.
Kamera etsii vialliset pikselit ja korjaa ne.
CCD-kennon viallisten pikseleiden korjaaminen 
(Pikselikartoitus)
Kun akussa on vähän virtaa, näyttöön ilmestyy viesti [Akussa vajaa teho 
pikselikartoituksen aktivoimiseksi]. Lataa akku tai vaihda se täyteen 
ladattuun akkuun.
Asetus
Pikselikartoitus
Alustaminen
MENU
Poistu
3/3
Pikselikartoitus
Tarkistaa kuva-anturin
ja korjaa vialliset
pikselit
Pikselikartoitus
Peruuta
OK
OK