Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
181
7
Aset
u
kset
Voit palauttaa kameran asetukset oletusarvoihin. Lisätietoja 
oletusasetuksista saat kohdasta ”Oletusasetukset” (s.204).
1
Paina 3-painiketta Q-tilassa.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Palauta].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Esiin tulee [Palauta]-näyttö.
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Palauta].
5
Paina 4-painiketta.
Asetukset palautetaan oletusarvoisiksi.
Oletusasetusten palauttaminen (Palauta)
Nollaus ei vaikuta seuraaviin asetuksiin:
- Päiväyk. asetus
- Maailmanaika
- Language/
u
- Videolähtö
Palauta
Takaisin alkuasetuksiin
Palauta
Peruuta
OK
OK