Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
184
8
Kyt
kem
in
en
 t
ie
tokon
eeseen
Kytkeminen tietokoneeseen
Valitse laite, johon kytket kameran USB-kaapelilla.
1
Kytke kameraan virta.
2
Paina 3-painiketta Q-tilassa.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
3
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [USB-liitäntä].
4
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
5
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[MSC].
6
Paina 4-painiketta.
Asetus tallennetaan.
USB-liitäntätilan määritys
Varmista, että määrität USB-liitäntätilan ennen kameran kytkemistä 
tietokoneeseen. Seuraavassa kuvattua asetusta ei voi tehdä, jos 
kamera on jo kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Asetus
1/3
MENU
Peruuta
OK
MSC
PTP
Ääni
Päiväyk. asetus
Maailmanaika
Kansion nimi
USB-liitäntä
03/03/2011
Suomi
OK