Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
185
8
Kyt
kem
in
en
 t
ie
tokon
eeseen
MSC (Mass Storage Class)
Yleiskäyttöinen ohjain, joka käsittelee tietokoneen USB-porttiin liitettyjä 
laitteita muistilaitteina. Ilmaisee myös USB-laitteiden hallinnassa 
käytettävän ohjainstandardin.
Kytkemällä USB-massamuististandardia tukevan laitteen voit kopioida, 
lukea ja tallentaa tiedostoja tietokoneelta ilman, että sinun tarvitsee 
asentaa laitekohtainen ohjain.
PTP (Picture Transfer Protocol)
Protokolla, joka mahdollistaa digikuvien siirtämisen ja hallinnan 
USB-portin kautta (ISO-standardi 15740).
Voit siirtää kuvatiedostoja PTP-protokollaa tukevien laitteiden välillä 
ilman laiteohjaimen asentamista.
Ellei toisin mainita, valitse MSC, kun kytket Optio S1 -kameran 
tietokoneeseen.
MSC ja PTP