Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
186
8
Kyt
kem
in
en
 t
ie
tokon
eeseen
Kytke kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetulla 
USB-kaapelilla (I-USB116).
1
Kytke tietokoneeseen virta.
2
Katkaise kamerasta virta.
3
Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kohdista USB-kaapelin }-merkintä ja kameran 4-merkintä ja kytke 
kaapeli PC/AV-liitäntään.
4
Kytke kameraan virta.
Tietokone tunnistaa kameran.
Kameran kytkeminen tietokoneeseen
Mikäli akku tyhjenee, kun kuvia ollaan siirtämässä 
tietokoneelle,saattavat kuvat kadota tai vaurioitua. Lataa akku täyteen 
ennen kuin kytket kameran tietokoneeseen.
• Ajastimen valo vilkkuu, kun kamera on kytketty tietokoneeseen.
• Jos kamerassa ei ole SD-muistikorttia, kameran sisäiseen muistiin 
tallennettuja kuvia voidaan katsella tietokoneella.
• Jos haluat lisätietoja järjestelmävaatimuksista, katso s.188.