Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
190
8
Kyt
kem
in
en
 t
ie
tokon
eeseen
3
Valitse käynnistysvalikosta [Computer] (Tietokone).
4
Kaksoisnapsauta CD-/DVD-aseman (S-SW116) 
kuvaketta.
Asennusnäyttö tulee esiin.
5
Valitse [MediaImpression 3.0 
for PENTAX].
6
Valitse kieli ”Choose Setup Language” (Asennuskielen 
valinta) -näytössä ja napsauta [OK].
Asennusnäyttö tulee esiin. Asenna ohjelmisto näytölle tulevien 
ohjeiden mukaan.
7
Valitse käytettävä 
tiedostomuoto ja napsauta 
[Next] (Seuraava).
Kaikki valitun tiedostomuodon 
tiedostot avautuvat 
MediaImpression-ohjelmassa. Voit 
avata tiedoston toisessa sovelluksessa 
poistamalla valinnan.
8
Napsauta [Finish] (Valmis).
Asennus on valmis.
Poista CD-ROM-levy ja käynnistä 
tietokone uudelleen.