Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
191
8
Kyt
kem
in
en
 t
ie
tokon
eeseen
1
Käynnistä Macintosh-tietokone.
2
Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-/
DVD-asemaan.
3
Kaksoisosoita CD-ROM (S-SW116) -kuvaketta.
4
Kaksoisosoita [Pentax Software Installer] 
(Pentax-ohjelmiston asennusohjelma) -kuvaketta.
Asennusnäyttö tulee esiin.
5
Valitse [MediaImpression 2.1 
for PENTAX].
Asennusnäyttö tulee esiin. Asenna 
ohjelmisto näytölle tulevien ohjeiden 
mukaan.
6
Valitse [Close] (Sulje).
Asennus on valmis.
7
Napsauta asennusnäytön kohtaa [Exit] (Poistu).
Ikkuna sulkeutuu.
Macintosh