Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
192
8
Kyt
kem
in
en
 t
ie
tokon
eeseen
Voidaksemme palvella Sinua paremmin, pyydämme, että täytät 
tuoterekisteröintikortin.
Jos tietokoneessa on Internet-yhteys, 
napsauta asennusikkunassa [Product 
Registration] (Tuoterekisteröinti).
Näyttöön tulee oikealla näkyvä Internet-
rekisteröinnin maailmankartta. Napsauta 
näytössä haluamaasi maata tai aluetta ja 
rekisteröi ohjelmisto ohjeiden mukaan.
Vain ohjelmiston asennusnäytössä 
näkyvien maiden ja alueiden asiakkaat 
voivat rekisteröidä tuotteensa verkossa.
1
Kytke kamera tietokoneeseen.
Lisätietoja on vaiheissa 2–4, s.186.
Esiin tulee [AutoPlay] (Automaattinen toisto) -näyttö.
2
Napsauta [Import media files 
to local disk] (Tuo tiedostot 
paikalliselle levylle).
MediaImpression käynnistyy ja 
tuontinäyttö tulee näkyviin.
Tuoterekisteröinti verkossa
MediaImpression-ohjelman käyttö Windows-
käyttöjärjestelmässä