Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
193
8
Kyt
kem
in
en
 t
ie
tokon
eeseen
3
Napsauta [Destination Folder] 
(Kohdekansio) -kohdan 
vieressä olevaa 
kansiokuvaketta ja anna 
kohdesijainti.
Jos haluat tuoda kaikki kuvat, siirry 
vaiheeseen 5.
4
Valitse kuva, jonka haluat tuoda.
Jos haluat valita useita kuvia, pidä valinnan aikana Ctrl-painiketta 
painettuna.
5
Napsauta [Import Selected] 
(Tuo valitut) tai [Import All] 
(Tuo kaikki).
Kun viesti tulee esiin tuonnin 
päätteeksi, napsauta [Done] (Valmis).
Kuvat tuodaan tietokoneeseen ja 
albuminäyttö tulee esiin.
Albuminäytössä voi suurentaa 
näytettävän kuvan kokoa tai muokata 
kuvaa.
Jos [AutoPlay] (Automaattinen toisto) -näyttö ei tule esiin
1 Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa [MediaImpression 3.0 
for PENTAX]-kuvaketta.
2 Napsauta [PhotoImpression].
3 Paina [Import] (Tuo).
Lisätietoja MediaImpression-ohjelman käytöstä on opastussivuilla. 
Valitse näytön oikeasta yläkulmasta [Help] (Ohje) kohdasta [Menu] 
(Valikko).