Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
194
8
Kyt
kem
in
en
 t
ie
tokon
eeseen
1
Kytke kamera Macintosh-tietokoneeseen.
Lisätietoja on vaiheissa 2–4, s.186.
2
Kaksoisosoita [Applications] 
(Sovellukset) -kansiossa 
olevaa [MediaImpression 2.1 
for PENTAX]-kuvaketta.
MediaImpression 2.1 for PENTAX 
käynnistyy, ja aloitussivu tulee esiin.
3
Paina [Import] (Tuo).
Tuontinäyttö tulee esiin.
4
Valitse kuva, jonka haluat 
tuoda.
Jos haluat valita useita kuvia, pidä 
valinnan aikana Ctrl-painiketta 
painettuna.
Määritä kohdekansio napsauttamalla 
kansion kuvaketta.
Jos tuontiasetuksia on valittuna, 
tuotuihin kuviin lisätään merkintä.
MediaImpression-ohjelman käyttö 
Macintosh-käyttöjärjestelmässä