Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
198
9
Li
ite
Kussakin kuvaustavassa käytettävissä 
olevat toiminnot
z
: Voidaan asettaa.           ×: Ei voida asettaa.
b
R
9
A
c
B
 d 
R
Zoompainike
Zoomin käyttö
z
z
z
z
Salamakuvaustapa
, (Auto)
z
z
z
×
z
a
 (Salama ei käytössä)
z
z
z
z
z
b
 (Salama käytössä)
z
z
×
z
z
c
 (Automaattisalama + 
punasilmäisyyden vähennys)
z
z
×
×
z
d
 (Salama + punasilmäisyyden 
vähennys)
z
z
×
z
z
Käyttötapa
9
 (Vakio)
z
z
z
z
z
g
 (Vitkalaukaisin)
z
z
z
z
z
Z (2 s. ajastin)
z
z
z
z
z
j
 (Jatkuva kuvaus)
z
z
×
z
z
q
 (Jatk. pikakuvaustila)
z
z
×
z
z
i
 (Kauko-ohjain)
z
z
×
z
z
h
 (0 s kauko-ohjain)
z
z
×
z
z
Tarkennustapa
= (Vakio)
z
z
z
z
z
q
 (Makro)
z
z
z
z
z
r
 (Super-makro)
z
z
×
z
z
3 (Täystarkennus)
z
z
z
z
z
s
 (Ääretön)
z
z
×
z
z
\
 (Käsitarkennus)
z
z
×
z
z
[A Tallennustila]-
valikko
Tallennettavat pikselit
z
z
z
z
Valkotasapaino
×
z
z
×
Tarkennusalue
×
z
z
z
Automaattinen valotusmittaus
×
z
z
×
Herkkyys
z
z
z
z
Valotuksen korjaus
×
z
z
z
Dyn. Alueasetus
×
z
z
z
Kuvanvakaaja
z
z
z
z
Kasvontunnistus
z
z
z
z
Räpäytyksen havaitseminen
z
z
z
z
Terävyys
×
z
z
×
Värikylläisyys
×
z
z
×
Kontrasti
×
z
z
×
Päiväyksen merkitseminen
z
z
z
z
*1
Älykäs zoom ei ole käytettävissä
*2
Vain optinen zoom on käytettävissä
*3
Kiinteänä asetuksena a (Salama 
pois)
*4
Kiinteänä asetuksena s (Ääretön)
*5
Kiinteänä asetuksena g
*6
Asetetaan [C Elokuva] -valikossa
*7
Kiinteänä asetuksena f
*8
Kiinteänä asetuksena h N-tilassa 
Kiinteänä asetuksena f o-tilassa
Kuvaustapa
Toiminto