Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
199
9
Li
ite
a
 f K 
b
 \ Y B 
K U c Q
c S
N  
o
p
C
Sivu
z
z
z
z
z
Zoomin käyttö
Zoompainike
z
z
×
z
z
×
, (Auto)
Salamaku-
vaustapa
z
z
×
z
z
a
 (Salama ei käytössä)
z
z
×
z
z
×
b
 (Salama käytössä)
z
z
×
z
z
×
c
 (Automaattisalama + 
punasilmäisyyden vähennys)
z
z
×
z
z
×
d
 (Salama + 
punasilmäisyyden vähennys)
z
z
z
z
z
z
9
 (Vakio)
Käyttötapa
z
z
z
z
z
z
g
 (Vitkalaukaisin)
z
z
z
z
z
z
Z (2 s. ajastin)
z
z
×
×
×
×
j
 (Jatkuva kuvaus)
z
z
×
×
×
×
q
 (Jatk. pikakuvaustila)
z
z
z
z
z
z
i
 (Kauko-ohjain)
z
z
z
z
z
z
h
 (0 s kauko-ohjain)
z
z
×
z
z
z
= (Vakio)
Tarkennustapa s.90
z
z
×
z
z
z
q
 (Makro)
z
z
×
z
z
z
r
 (Super-makro)
z
z
×
z
z
z
3 (Täystarkennus)
z
z
z
z
z
s
 (Ääretön)
z
z
×
z
z
z
\
 (Käsitarkennus)
z
×
z
×
z
Tallennettavat pikselit
[A 
Tallennustila]-
valikko
z
×
z
z
z
Valkotasapaino
z
z
×
z
z
z
Tarkennusalue
z
×
z
z
Automaattinen valotusmittaus
z
×
z
z
Herkkyys
z
z
z
z
z
z
Valotuksen korjaus
z
z
z
z
z
z
Dyn. Alueasetus
z
z
×
z
z z
Kuvanvakaaja
z
z
z
z
z
z
Kasvontunnistus
z
z
z
z
z
z
Räpäytyksen havaitseminen
×
z
×
z
z
z
Terävyys
×
z
×
z
z
z
Värikylläisyys
×
z
×
z
z
z
Kontrasti
z
z
z
z
z
×
Päiväyksen merkitseminen
*9
Kiinteänä asetuksena F
*10 Kiinteänä asetuksena J 
(Monipiste)
*11 Kiinteänä asetuksena L (monilohko)
*12 Kiinteänä asetuksena [Auto]
*13 Herkkyys on kiinteästi minimiarvossa
*14 Kiinteänä asetuksena ±0.0
*15 Kiinteänä asetuksena [Pois]/P (Pois)
*16 Aseta [Movie SR] [C Elokuva] -valikossa
*17 [Pois] ei ole käytettävissä
*18 Kiinteänä asetuksena [Päällä]/O (Päällä)
*19 Kiinteänä asetuksena normaali asetus
Ne valikkokohdat, joita ei ole mainittu tässä taulukossa, voidaan valita helppokuvaustapaa 
lukuun ottamatta kaikissa muissa kuvaustavoissa. Nämä asetukset eivät ehkä toimi 
kuitenkaan oikein tietyissä kuvaustavoissa ja tietyillä asetuksilla, vaikka ne voidaan valita. 
Lisätietoja on seuraavilla sivuilla.
Toiminto
Kuvaustapa