Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
200
9
Li
ite
Ilmoitukset
Näytössä saattaa näkyä seuraavanlaisia ilmoituksia kameran käytön 
aikana.
Viesti
Kuvaus
Akku tyhjä
Akku on lopussa. Lataa akku D-PA116-virtalähteellä (s.33).
Muistikortti täynnä
SD-muistikortti on täynnä, eikä kuvia voida enää tallentaa.
Aseta kameraan uusi SD-muistikortti tai poista kuvia (s.36, 
s.128).
Vaihda tallennettavien pikselien määrää ja yritä uudestaan 
(s.138).
Sisäinen muisti täynnä
Tulee näkyviin, jos sisäinen muisti on täynnä tiedostoa 
tallennettaessa.
Muistikorttivirhe
Kuvaus ja toisto eivät onnistu, koska SD-muistikortissa on 
vikaa. Kortissa olevien kuvien katselu ja kopiointi saattaa 
kuitenkin onnistua tietokoneella.
Sisäistä muistia ei ole 
alustettu
Sisäisessä muistissa olevat tiedot ovat vahingoittuneet. 
Alusta sisäinen muisti.
Korttia ei ole alustettu
Kameraan asettamaasi SD-muistikorttia ei ole alustettu tai 
se on alustettu tietokoneella tai muulla laitteella, eikä se ole 
yhteensopiva tämän kameran kanssa. Alusta 
SD-muistikortti kamerassa (s.166).
Kortiti lukittu
SD-muistikortti on kirjoitussuojattu (s.38).
Pakkausvirhe
Tämä viesti tulee näkyviin, kun kamera ei pysty 
pakkaamaan kuvaa. Muuta kuvan tallennettavien 
pikseleiden määrää ja yritä kuvan ottamista tai tallentamista 
uudelleen.
Ei kuvia/ääntä
SD-muistikortissa tai sisäisessä muistissa ei ole kuva- tai 
äänitiedostoja.
Liik. kuv. tall. keskeyt.
Viesti tulee näkyviin, kun kameran lämpötila on noussut 
liian korkeaksi liikkuvaa kuvaa tallennettaessa.
Kamerasta katkeaa virta 
jotta se ei vaurioidu 
ylikuumenemisen vuoksi
Kamerasta on katkennut virta ylikuumenemisen vuoksi. 
Odota, kunnes kamera jäähtyy ja kytke virta uudelleen.
Poistaa
Tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun poistat kuvan tai 
äänitiedoston.
Kamera ei voi 
toistaa tätä kuvaa ja 
ääntä
Yrität toistaa kuvaa tai ääntä esitysmuodossa, jota tämä 
kamera ei tue. Kuvan toistaminen onnistuu ehkä 
toisenmerkkisellä kameralla tai tietokoneella.