Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
202
9
Li
ite
Vianetsintä
Ongelma
Syy
Toimenpide
Kameran virta ei 
kytkeydy
Akkua ei ole asennettu Tarkista, että akku on asennettu.
Akku on asetettu 
väärin paikalleen
Tarkista akun asento. Aseta akku 
takaisin paikalleen siten, että tarra on 
näytön puolella (s.31).
Akun varaus on 
lopussa
Lataa akku.
Näyttöön ei 
ilmesty kuvaa
Kamera on kytketty 
tietokoneeseen
Näyttö sammuu, kun digikamera liitetään 
tietokoneeseen.
Kamera on kytketty 
televisioon
Näyttö sammuu kun kamera kytketään 
televisioon.
Näyttöä on vaikea 
nähdä
Näytön kirkkaus on 
asetettu liian tummaksi
Säädä [Kirkkaustaso]-asetusta 
[W-Asetus]-valikosta (s.176).
Virransäästötoiminto 
on käytössä
Kun virransäästötoiminto on käytössä, 
näyttö tummenee automaattisesti tietyn 
ajan kuluttua. Näytön kirkkaustason voi 
palauttaa normaaliksi painamalla mitä 
tahansa painiketta.
Valitse [Virransäästö]-toiminnon 
asetukseksi [Pois] [W Asetus]-valikosta 
(s.177).
Kamera ei laukea
Salama latautuu
Kuvia ei voi ottaa, kun salama varautuu. 
Odota, kunnes se on varautunut täyteen.
SD-muistikortissa tai 
sisäisessä muistissa ei 
ole tilaa
Asenna uusi, riittävällä 
tallennuskapasiteetilla varustettu SD-
muistikortti tai poista tarpeettomia kuvia 
(s.36, s.128).
Tallentaa
Odota, kunnes tallennus on valmis.
Salamalla otettu 
kuva on tumma
Kohde on liian 
kaukana tummassa 
ympäristössä, 
esimerkiksi yöllä 
kuvattaessa
Kuvasta tulee tumma, jos kohde on liian 
kaukana. Ota kuva salaman 
kantomatkan sisällä.