Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
203
9
Li
ite
Kohde on 
epäterävä
Kohde on automaatti-
tarkennuksen kannalta 
hankala
Kameran saattaa olla vaikea tarkentaa 
seuraaviin kohteisiin: vähän kontrastia 
sisältäviin kohteisiin (valkoinen seinä, 
sininen taivas jne.), tummiin kohteisiin, 
hienokuvioisiin kohteisiin, nopeasti 
liikkuviin kohteisiin. Tarkentaminen on 
vaikeaa myös kuvattaessa ikkunan tai 
verkon läpi. Yritä ottaa kuvaa käyttämällä 
tarkennuksen lukitusta (s.66) tai 
käsintarkennusta (s.91).
Kohde ei ole 
tarkennusalueella
Hae kohde näytön keskellä sijaitsevan 
tarkennuskehyksen sisään 
(tarkennusalue). Jos se ei onnistu, lukitse 
tarkennus ensin haluamaasi kohteeseen 
(tarkennuksen lukitus) ja siirrä sitten 
kameraa sommitellaksesi kuvan 
uudelleen.
Salama ei välähdä
Salaman toimintatapa 
on a
Valitse , (Autom.) tai b (Salama 
käytössä) (s.89).
Käyttötavaksi on 
määritetty j tai q
Tarkennustapa on s
Kuvaustilaksi on 
asetettu S tai kun 
elokuvan tallennus on 
kesken
Salama ei välähdä näillä kuvaustavoilla.
Hyvin harvoin staattinen sähkö saattaa aiheuttaa kameraan 
toimintahäiriön. Irrota tällöin akku ja aseta se takaisin paikalleen. Mikäli 
kamera toimii nyt normaalisti, kamera on kunnossa ja voit jatkaa sen 
käyttöä.
Ongelma
Syy
Toimenpide