Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
208
9
Li
ite
Painiketoiminto
Vaihtoehto
Toiminto
Oletusasetus
Viimeisin 
muistiasetus
Nolla-
usase-
tus
Sivu
Q
-painike
Toimintatapa
Q
-tila
Zoompainike
Zoomasento
Täysi laajakulma
*
Ei
Nelitoimis-
äädin
2
Käyttötapa
9
 (Vakio)
*
Kyllä
3
Kuvaustapa
b (Auto Picture) 
(Autom. kuvaus)
Kyllä
Kyllä
4
Salamakuvaus-
tapa
,
 (Auto)
*
Kyllä
5
Tarkennustapa
= (Vakio)
*
Kyllä
3-
painike
Valikkonäyttö
Tallennustila:
[A Tallennustila]-
valikko
Katselutila:
[W Asetus]-valikko
4/
W-
painike
Tietojen näyttö
Normaali
*
Kyllä