Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
20
Näytössä näkyvät mm. tallennustilan mukaiset kuvausolosuhteet. 
Näytön tiedot vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä ”aina, kun painat 
4/W-painiketta: ”Tavallinen näyttö”, ”Histogrammi + Info” ja 
”Ei tietoja”.
Näytön merkinnät
Näyttö A -tilassa
Kun kuvaustilan asetukseksi on valittu 9 
(Helppokuvaus), ruutu on oikealla olevan kuvan 
mukainen. Et voi muuttaa ruudussa näkyviä 
tietoja painamalla 4/W-painiketta 
(s.72).
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
14:25
14:25
14:25
38
38
38
OK
OK
OK
38
38
38
14
M
200
200
200
38
Histogrammi + Info
Ei tietoja
Tavallinen näyttö
38
38
38