Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
218
9
Li
ite
Asiakkaille Yhdysvalloissa 
FCC-VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSUNTO 
Tämä laite on Yhdysvaltain tietoliikennekomission (FCC) antamien 
säännösten osan 15 mukainen. Seuraavat kaksi ehtoa koskevat käyttöä: 
(1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on siedettävä 
kaikkia ulkoisia häiriöitä myös silloin, kun häiriö voi haitata laitteen 
toimintaa.
Jos yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti 
hyväksynyt muutoksia, käyttäjän oikeus käyttää laitetta saattaa mitätöityä.
Tämä laite on testattu ja se täyttää luokan B digitaalilaitteille asetetut 
rajat Yhdysvaltain tietoliikennekomission (FCC) antamien säännösten 
osan 15 mukaisesti.
Näiden rajojen tarkoituksena on varmistaa riittävä suojaus haitallisilta 
häiriöiltä kotikäytössä. Laite tuottaa, käyttää ja saattaa lähettää 
radiotaajuista energiaa ja jos sitä ei asenneta ja käytetä valmistajan 
ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioviestintään. Ei 
kuitenkaan voida taata, että kaikissa asennuksissa vältyttäisiin häiriöiltä.
Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai tv-vastaanotolle, minkä voi 
todeta käynnistämällä ja sulkemalla laitteen, käyttäjä voi yrittää poistaa 
häiriöitä seuraavin toimin:
• muuttamalla vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. 
lisäämällä laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. 
Kytkemällä laitteen eri pistorasiaan kuin mihin vastaanotin on kytketty.
* kysymällä neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai 
tv-asentajalta.
Asiakkaille Kanadassa 
Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin 
mukainen.
Pour les utilisateurs au Canada 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada.
KALIFORNIA, VAIN YHDYSVALLAT
Perkloraattia sisältävän materiaalin käsittely. Tämän kameran litiumakku 
sisältää perkloraattia, jonka käsittely voi vaatia erikoistoimia. Katso 
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate