Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
219
9
Li
ite
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
Standardin 47CFR osien 2 ja 15 mukainen, 
luokan B mikrotietokoneet ja oheislaitteet 
Me:
PENTAX Imaging Company
A Division of PENTAX of America, Inc.
Sijainti:
600 12
Street, Suite 300
Golden, Colorado 80401 U.S.A.
Puhelin: 303-799-8000 FAKSI: 303-790-1131
Ilmoitamme yksinomaisesti, että tässä määritetty tuote on luokan B 
digitaalisia laitteita koskevan FCC-säännösten standardin 47CFR osien 
2 ja 15 mukainen. Myytävä tuote vastaa täysin testattua yksilöä ja on 
yhdenmukainen standardien kanssa. Tuotannossa olevista laitteista 
pidetään kirjaa, johon kirjataan odotettavissa olevat, tuotantomääristä ja 
tilastoperustein hyväksyttävät muutokset, kuten määräys 47CFR §2.909 
vaati. Seuraavat kaksi ehtoa koskevat käyttöä: (1) Tämä laite ei aiheuta 
haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikkia ulkoisia 
häiriöitä myös silloin, kun ne voivat haitata laitteen toimintaa. Edellä 
nimetyn osapuolen vastuulla on varmistaa, että laite on standardien 
47CFR §15.101 – §15.109 mukainen.
Tuotteen nimi:
PENTAX-digikamera
Mallin numero:
Optio S1
Yhteyshenkilö:
Asiakaspalvelupäällikkö
Päivämäärä ja paikka:
Maaliskuu 2011, Colorado
th