Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
220
9
Li
ite
Tietoja kuluttajille vanhojen laitteiden ja käytettyjen akkujen 
keräämisestä ja hävittämisestä
1. Euroopan Unionissa
Nämä tuotteissa, pakkauksissa ja/tai mukana toimitetuissa 
asiakirjoissa olevat symbolit ilmaisevat, ettei käytettyjä 
sähkö-ja elektronisia laitteita tai paristoja tule laittaa tavallisen 
kotitalousjätteen sekaan.
Käytetyt sähkölaitteet ja akut tulee käsitellä erikseen 
noudattaen lainsäädäntöä, joka edellyttää näiden tuotteiden 
asianmukaista käsittelyä, huoltoa ja kierrätystä.
EU:n jäsenmaiden lainsäädännön mukaan EU- maiden 
kansalaiset voivat palauttaa käytetyt sähkölaitteet ja paristot 
tätä varten perustettuihin keräyspisteisiin maksutta*. 
Joissakin maissa paikallinen vähittäismyyjä saattaa ottaa 
käytetyn laitteen vastaan maksutta, mikäli ostat tilalle 
samanlaisen uuden laitteen.
*Saat lisätietoja paikalliselta viranomaiselta.
Kierrättämällä tämän tuotteen oikein varmistat, että jäte 
käsitellään oikein ja estät näin mahdollisten haitallisten 
vaikutusten syntymisen ympäristölle ja ihmisten terveydelle, 
jotka muuten saattaisivat olla uhkana, jollei kierrätystä 
hoidettaisi oikein.
2. EU:n ulkopuoliset maat
Nämä symbolit ovat voimassa vain Euroopan Unionin alueella. 
Mikäli haluat kierrättää nämä tuotteet, ota yhteys paikallisiin 
viranomaisiin tai edustajaan ja tiedustele heiltä oikeaa 
kierrätystapaa.
Sveitsi: Käytetyt sähkölaitteet voidaan toimittaa liikkeeseen 
ilmaiseksi vaikkei tilalle ostetakaan uutta tuotetta. Muut 
vastaanottopisteet on lueteltu verkkosivuilla www.swico.ch tai 
www.sens.ch.
Huomautus paristosymbolista (kaksi alimmaista 
symboliesimerkkiä): 
Tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä käytettävän 
kemiallisen ainesosan tai yhdisteen merkin kanssa. Tällöin 
asiakkaan on noudatettava kyseisiä kemikaaleja koskevan 
direktiivin vaatimuksia.