Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
22
* 3 riippuu [Dyn. Alueasetus] -asetuksesta [A Tallennustila] -valikossa.
Jos sekä [Kirkkauskorjaus] että [Varjon korjaus] ovat molemmat P 
(pois), mitään ei näy kohdassa 3.
* 4 vaihtelee seuraavien olosuhteiden mukaan.
* 5 ja 6 ilmestyvät näyttöön vain kun laukaisin painetaan puoliväliin.
* Kohdassa 9, q ilmestyy näkyviin, mikäli tarkennustilaksi on valittu = 
ja Auto-makro-toiminto on otettu käyttöön (s.90).
* Valitusta kuvaustavasta riippuu, mitkä ilmoitukset ilmestyvät näyttöön.
Histogrammi + Info/Ei tietoja -näyttö valokuvien tallennustilassa
A1–A18 ja B1 ilmestyvät näkyviin, kun on valittu ”Histogrammi + Info”. 
Vain B1 ilmestyy näkyviin, kun on valittu ”Ei tietoja”.
P
Kun [Kirkkauskorjaus]-toiminnon asetus on O (päällä)
Q
Kun [Varjon korjaus] -toiminnon asetus on O (päällä)
O
Kun sekä [Kirkkauskorjaus]- että [Varjon korjaus] -toimintojen asetukset 
ovat O (päällä)
M
Kun [Shake Reduction] -asetus [A Tallennustila] -valikossa on O 
(päällä)
l
Kun [Shake Reduction] -asetus on P (pois) (jos kamera todennäköisesti 
tärähtää, näyttöön tulee f, kun laukaisin painetaan puoliväliin)
F3.5
F3.5
1/250
1/250
F3.5
1/250
38
38
38
200
200
200
+1.0
+1.0
+1.0
+1.0
+1.0
A1
A5 A6 A7
A2
A3
B1
A4
B2
B3
A17 A18
A16
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8