Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
23
* A2 riippuu [Kasvontunnistus]-asetuksesta [A Tallennustila] 
-valikossa.
Jos asetus on [Pois], kohdassa A2 ei näy mitään.
* A3 riippuu [Dyn. Alueasetus] -asetuksesta [A Tallennustila] 
-valikossa.
Jos sekä [Kirkkauskorjaus] että [Varjon korjaus] ovat molemmat P 
(pois), mitään ei näy kohdassa A3.
* A4 vaihtelee seuraavien olosuhteiden mukaan.
* B2 ja B3 ilmestyvät näyttöön vain kun laukaisin painetaan puoliväliin.
* Kun kuvaustapa on 
b (Auto Picture) (Autom. kuvaus) ja painat 
laukaisimen puoliväliin, automaattisesti valittu kuvaustapa ilmestyy 
kohtaan A1, vaikka olisi valittu ”Ei tietoja” (s.70).
* Valitusta kuvaustavasta riippuu, mitkä ilmoitukset ilmestyvät näyttöön.
A1 Kuvaustapa (s.67)
A12 Tallennettavat pikselit (s.93)
A2 Kasvontunnistustila (s.69)
A13 Valkotasapaino (s.97)
A3 Dyn. Alueasetus (s.96)
A14 Automaattinen valotusmittaus 
A4 Shake Reduction -asetus (s.103)
A5 Salamakuvaustapa (s.89)
A15 Herkkyys (s.100)
A6 Käyttötapa (s.85, s.86)
A16 Histogrammi (s.26)
A7 Tarkennustapa (s.90)
A17 Valotuksen korjaus (s.95)
A8 Digitaalisen/
A18 Päiväyksen merkinnän asetus 
älykkään zoomin kuvake (s.73)
A9 Muistin tila (s.40)
B1 Tarkennuskehys (s.64)
A10 Jäljellä oleva kuvien 
B2 Suljinaika
tallennuskapasiteetti
B3 Aukko
A11 Akun varaustilan ilmaisin (s.35)
I
Kun [Kasvontunnistus]-asetus on [Päällä]
J
Kun [Kasvontunnistus]-asetus on [Hymy]
P
Kun [Kirkkauskorjaus]-toiminnon asetus on O (päällä)
Q
Kun [Varjon korjaus] -toiminnon asetus on O (päällä)
O
Kun sekä [Kirkkauskorjaus]- että [Varjon korjaus] -toimintojen asetukset 
ovat O (päällä)
M
Kun [Shake Reduction] -asetus [A Tallennustila] -valikossa on O 
(päällä)
l
Kun [Shake Reduction] -asetus on P (pois) (jos kamera todennäköisesti 
tärähtää, näyttöön tulee f, kun laukaisin painetaan puoliväliin)