Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
25
Tavallinen näyttö/ Histogrammi + Info katselutilassa
(Kaikki tässä esitetyt kohteet ovat tässä esillä opastustarkoituksessa.)
Näytössä näkyy erilaisia tietoja, kuten kuvausolot. A1–A10 näkyvät, kun 
”Tavallinen näyttö” tai ”Histogrammi + Info” on valittu. B1 – B7 näkyvät 
vain, kun ”Histogrammi + Info” on valittu.
* ”Tavallisessa näytössä” A7 ja A9 katoavat näytöstä, jos mitään 
toimintoa ei tehdä kahden sekunnin kuluessa.
* A8 ilmestyy näkyviin vain, kun äänenvoimakkuutta säädetään 
elokuvien, äänitiedostojen tai ääniviestien toiston aikana (s.119, s.161, 
* A10 ilmestyy näkyviin myös, kun vaihtoehto ”Ei tietoja” on valittu, mutta 
katoaa näytöstä, jos mitään toimintoa ei tehdä kahden sekunnin aikana. 
Mikäli mitään toimintoa ei tehdä kahden sekunnin aikana asetuksilla 
”Tavallinen näyttö” tai ”Histogrammi + Info”, vain vaihtoehto ”Muokkaa” 
katoaa näytöltä.
A1 Katselutila
A9 Tallennuksen päivämäärä ja 
Q
: Valokuva (s.118)
aika (s.46)
K
: Liikkuva kuva (s.119)
A10 Nelitoimisäätimen käyttöohje
L
: Ääni (s.161)
B1 Tallennettavien pikselien 
A2 Suojauskuvake (s.131)
määrä (s.93)
A3 Ääniviestin kuvake (s.164)
B2 Valkotasapaino (s.97)
A4 Muistin tila (s.40)
B3 Autom. valotusmittaus (s.99)
A5 Kansion numero (s.174)
B4 Herkkyys (s.100)
A6 Tiedoston numero
B5 Suljinaika
A7 Akun varaustilan ilmaisin (s.35) B6 Aukko
A8 Äänenvoimakkuuden kuvake
B7 Histogrammi (s.26)
F3.5
F3.5
1/250
1/250
F3.5
1/250
100
100-0038
0038
100-0038
14:25
14:25
14:25
200
200
200
Muokkaa
Muokkaa
Muokkaa
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
A1
A2
A7
B7
A9
A10
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
A8
A4
A3