Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
26
Kunkin käytettävissä olevan painiketoiminnon opas näkyy näytössä 
käytön aikana seuraavasti.
Histogrammi ilmaisee 
valotuksen jakautumisen 
kuvassa. Vaakasuora akseli on 
kirkkausakseli (tumma 
vasemmassa ja kirkas oikeassa 
päässä) ja pystyakseli ilmaisee 
pikselien määrän.
Histogrammin muoto ennen ja 
jälkeen kuvan ottamisen 
osoittaa, ovatko kuvan valotus 
ja kontrasti oikein ja sen avulla voit päättää, tarvitsetko valotuksen 
korjausta vai otatko kuvan uudelleen.
Kirkkaus
Jos kirkkaus on oikea, kaavion korkein kohta on keskellä. Jos kuva on 
alivalottunut, korkein kohta on vasemmalla puolella, ja jos kuva on 
ylivalottunut, korkein kohta on oikealla puolella.
Opastemerkinnät
2
Nelitoimisäädin (2)
Zoompainike
3
Nelitoimisäädin (3)
4/W-painike
4
Nelitoimisäädin (4)
Laukaisin
5
Nelitoimisäädin (5)
X
i
Helppokuvaus/i-painike
3-painike
Histogrammin käyttö
OK
SHUTTER
MENU
P
iks
el
im
ää
Kirkkaus
(Tumma)
(Kirkas)
Tumma kuva
Oikein valotettu kuva
Kirkas kuva