Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
27
Jos kuva on alivalottunut, osa vasemmasta alueesta jää pois (tummat 
alueet) ja jos kuva on ylivalottunut, osa oikeasta alueesta jää pois 
(kirkkaat alueet).
Kontrastin ymmärtäminen
Kuvissa, joiden kontrasti on tasapainoinen, kaavion korkein kohta 
nousee asteittain. Kuvissa, joissa kontrastierot ovat suuret tai keskitason 
kirkkaus on vähäinen, kaavion keskikohta laskee.