Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
1
Kameran käyttäjille
• Älä käytä tai säilytä tätä laitetta voimakasta sähkömagneettista säteilyä tai 
magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyydessä. 
Vahvat staattisen sähkön varaukset tai esimerkiksi radiolähettimien 
muodostamat magneettikentät voivat häiritä kameran näytön toimintaa, 
vaurioittaa tallennettuja tietoja tai vaikuttaa kameran sisäisiin piireihin ja 
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Kameran nestekidenäyttö on valmistettu käyttämällä erittäin korkeaa tarkkuutta 
vaativaa tekniikkaa. Vaikka kameran pikseleistä vähintään 99,99 % toimii, ota 
huomioon, että pikseleistä enintään 0,01 % saattaa jäädä syttymättä tai syttyä 
silloin kun ei pitäisi. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuvan laatuun.
• Jos osoitat kameralla kirkkaaseen kohteeseen, näyttöön voi ilmestyä 
valojuova. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä ”häntiminen”; kyseessä ei ole 
kameran toimintavirhe.
• Tämän käyttöoppaan kuvissa näytetyt asiat ja kameran näyttö voivat olla 
erilaisia varsinaisessa tuotteessa.
• Tässä käyttöoppaassa SD-muistikortteja, SDHC-muistikortteja ja 
SDXC-muistikortteja kutsutaan SD-muistikorteiksi.
• Tässä oppaassa yleistermillä ”tietokone(et)” viitataan tästä eteenpäin joko 
Windows- tai Macintosh-tietokoneeseen.
• Tässä oppaassa sana ”akku” tarkoittaa kaikkia tässä kamerassa ja sen 
tarvikkeissa käytettäviä akkutyyppejä.
Olemme kiinnittäneet paljon huomiota tämän kameran turvallisuuteen. 
Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä huomiota 
seuraavilla symboleilla merkittyihin asioihin.
Kameran turvallinen käyttö
Vaara
Tämä symboli ilmaisee, että tämän seikan huomiotta 
jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Varoitus Tämä symboli ilmaisee, että tämän seikan huomiotta 
jättäminen voi aiheuttaa vähäisiä tai jonkinasteisia 
henkilövahinkoja tai aineellisia menetyksiä.