Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
31
1
Al
oi
tta
m
in
en
Virran kytkeminen kameraan
Käytä kameran mukana toimitettua ladattavaa D-LI78-litium-ioniakkua.
1
Varmista, että virta on katkaistu kamerasta, ja avaa 
akku-/korttitilan kansi.
Siirrä akku-/korttitilan kantta nuolen 1 suuntaan ja käännä kansi auki 
2
.
2
Työnnä akun lukitusvipua suuntaan 3 ja aseta akku 
siten, että PENTAX-logo on kohti näyttöä.
Kohdista akussa olevat merkit akkutilan sisällä olevien merkkien 
kanssa ja työnnä akkua, kunnes se lukittuu paikalleen.
Akun asentaminen
Varmista, että olet asettanut akun siten, että PENTAX-logo on näytön 
puolella. Mikäli akkua ei ole asetettu oikein, seurauksena saattaa olla 
toimintahäiriö.
Akku-/ korttitilan 
kansi
Akun lukitusvipu
Akku