Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
32
1
Al
oi
tta
m
in
en
3
Sulje akku-/korttitilan kansi.
Siirrä akku-/korttitilan kantta vastakkaiseen suuntaan 1. Kun kuuluu 
naksahdus, kansi on lukittunut kiinni.
Lataa akku, ennen kuin käytät sitä kamerassa ensimmäisen kerran. 
(s.33)
1
Varmista, että virta on katkaistu kamerasta, ja avaa 
akku-/korttitilan kansi.
2
Työnnä akun lukitusvipua nuolen osoittamaan 
suuntaan 
3.
Akku vapautuu. Varo pudottamasta akkua poistaessasi sitä.
Akun irrotus
• Tämä kamera toimii D-LI78-litium-ioniakulla. Toisen tyyppisen akun 
käyttö saattaa vahingoittaa kameraa ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Aseta akku paikalleen oikein. Mikäli akkua ei ole asetettu oikein, 
seurauksena saattaa olla toimintahäiriö.
• Jos akku varastoidaan yli 6 kuukauden ajaksi, lataa akkua 30 minuutin 
ajan ja säilytä akku kamerasta erillään.
Lataa akku uudelleen 6–12 kuukauden välein. Paras 
varastointilämpötila on huoneenlämpö tai sitä viileämpi. Vältä akun 
säilyttämistä kuumassa paikassa.
• Jos akku on poissa kamerasta pitkiä aikoja, päiväys ja kellonaika 
saattavat nollautua.
• Ole varovainen, koska akku saattaa kuumentua jos kameraa 
käytetään jatkuvasti pitkän aikaa.