Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
36
1
Al
oi
tta
m
in
en
SD-muistikortin asettaminen
Tässä kamerassa voi käyttää tavallista SD-, SDHC- tai 
SDXC-muistikorttia. (Jatkossa kaikista korteista käytetään nimitystä 
SD-muistikortti.) Kuva- ja äänitiedostot tallennetaan SD-muistikortille, 
mikäli kortti on asetettu paikalleen. Mikäli kortti ei ole paikallaan, ne 
tallennetaan kameran sisäiseen muistiin (s.40).
Alusta tässä kamerassa käyttämättömät SD-muistikortit tai 
muistikortit, joita on käytetty toisessa kamerassa tai 
digitaalilaitteissa. Katso alustusohjeet kohdasta ”SD-muistikortin 
alustaminen” (s.166
).
• Valokuvien tallennuskapasiteetti ja elokuvien tallennusaika vaihtelee 
SD-muistikortin kapasiteetin ja valitun pikselimäärän mukaan (s.39).
• Vitkalaukaisimen merkkivalo vilkkuu, kun kamera tallentaa 
muistikorttiin tai lukee sitä.
Tietojen varmuustallennus
Kamera ei ehkä kykene käyttämään SD-muistikortissa tai sisäisessä muistissa 
olevia tietoja, jos kameraan tulee toimintahäiriö. Tallenna tärkeät tiedot 
tietokoneelle tai muuhun muistivälineeseen.